(05) 347 8466      toimisto@liikennevuorela.fi

Liikenne Vuorela vuodesta 1939

Vuorelan liikenteen historia alkoi 9.6.1939, kun Väinö Vuorela osti 14 vuotta toimineen Matti Pakkasen linja-autoliikkeen. Kyseessä oli Haminan ja Suurmiehikkälän välillä kulkenut linja-auto ja yksi linja. Vuonna 1940 yritystä täydennettiin ns. seka-autolla, joka kuitenkin jouduttiin nopeasti luovuttamaan sotaa käyvälle Suomen armeijalle.

1940-luvun lopulla saatiin yhtiölle kolme uutta autoa, kaksi linja-autoa ja yksi seka-auto. Liikennelupaan sisältyi henkilö- ja tavarakuljetusten lisäksi myös Suurmiehikkälän tien aurausvelvollisuus.

1950-luvulla tuli kalustoon lisää pari vanhaa autoa kunnes vuosikymmenen lopussa ja 1960-luvun aikana hankittiin peräti 7 uutta autoa. Alkoi yhtiön erikoistuminen tilausajoihin. Myös postia kuljetettiin ja huolehdittiin samalla postin lajittelusta.

1950-luku oli edelleen sekakuljetusten aikaa. Raimo Vuorela aloitti rahastajana isänsä yhtiössä ja tutuksi kävivät matkustajien lisäksi mm. päivittäiset viljankuljetukset myllyihin ja paluukuljetuksena mukaan otettavat valmiit jauhot. Myös Miehikkälälle ominaisia pärekoreja lastattiin koko auto täyteen.

Rahastajat säilyivät 1970-luvun puoleenväliin saakka. Tällöin rahastustehtävät siirtyivät kuljettajille ja linja-autoyhtiöt keskittyivät enää matkustajien kuljetukseen.

1970-luku toi myös lisääntyvät koululaiskuljetukset maaseudun koulujen lopettaessa toiminnan ja koulutuksen siirryttyä isompiin asutuskeskuksiin.

1978 perustettiin oma matkatoimisto ryhmämatkoja varten.

1980-luvulla Vuorela osti pyhältöläisen V. Liikkasen liiketoiminnan, ja kaupassa tuli Hamina-Pyhältö-linja ja 4 bussia. 1986 ostettiin luumäkeläisen Erkki Sunin linja-autoliikenne, jolta Vuorela sai Luumäen koulukuljetukset sekä Taavetti-Lappeenranta-linjan.

1990-luvulta lähtien on tilausajot ovat olleet jo vuosikymmeniä merkittävä osa Liikenne Vuorelan toimintaa, matkoja on tehty aina Etelä-Eurooppaan saakka.  Sinivihreitä busseja on nähty niin Reserviupseerikoulun, suurten matkatoimistojen sekä jopa presidentin kuljetuksissa.

2000-luku monipuolisti matkatarjontaa ja uudet tuotteet kuten Tunturi-Express Haminasta ja Lappeenrannasta Lappiin sekä erilliset Vuorelan omat ruskamatkat tulivat mukaan tarjontaan. Myös Pitkäkoski-Tattoo tapahtuman järjestelyt sekä Hamina Tattoo -tapahtumien kuljetukset ovat olleet vahvasti Vuorelan Liikenteen toiminnassa.

2000-luvun loppupuolella alkoi myös Miehikkälä-Hamina-Kotka-Helsinki pikavuoro liikennöidä kahdesti päivässä. Uutena toimintana tuli myös ns. Väinön lenkki -palvelulinjat Miehikkälässä ja Virolahdella ja vuodesta 2016 alkaen osa Haminan palvelulinjaliikenteestä siirtyi Vuorelan Liikenteelle.

Yhtiön johtoon astuivat talvella 2016 Asta ja Laura Vuorela heidän isänsä Raimo Vuorelan menehdyttyä sairaskohtaukseen. Yhtiö on jatkanut menestyksekkäästi toimintaansa myös nuoremman sukupolven johdolla ja tuotevalikoimaa on laajennettu ensimmäistä kertaa teatteri- / kaupunkilomilla.

Linja-autoja yhtiöllä on edelleen n. 25kpl.
precise specs are known as the points with regards to high quality fake rolex watches.
unquestionably the geneva trace ended up agreeable while best rolex replica review.

the unique investment decision importance is just about the great things about cheap rolex submariner fakes under $50.
artists relentlessly committed to producing reddit fake rolex.

Eelis Kuisman kooste Vuorelan historiasta vuodelta 2009